ليزرهاى موثر روى رگهاى نابجا،گوشت اضافه وخالهاى قرمز

لیزر گوشت زائد-دکتر فشرکی

بهترين ليزر براى از بين بردن رگهاى نازك قرمز روى پاها ،دستها و صورت ليزر كيو سويچ ان دى يگ است ولى از ليزرهاى دايود با فيبر مخصوص هم مى توان براى اين منظور استفاده كرد .اما براى از بين بردن خالهاى بزرگ شرابى (معروف به پورت واين)و همچنين گوشتهاى اضافه بعد از جراحيهائى مثل سزارين يا جراحيهاى زيبائى ،ونيز خالهاى عروقى مادرزادى در بچه ها (كه به نام همانژيوما معروفند)بهترين ليزر ،ليزر PDLاست.

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد - دکتر فشارکی

لیزر موهای زائدانواع مختلفى دارند كه عبارتند از: ،لیزر الکساندرایت: معروف به الکس Alex .این لیزرها انواع متفاوتی دارند. طول موج همه ی انواع آن 755 نانومتر است. معروفترین آن ها دستگاه های امریکایی به نام های آپوجی (Apogee)، کندلا (Candella)، و کوترا (Cauthera) هستند که اولی متعلق به شرکت ساینوشور (synosure) و دومی متعلق به  شرکت Gentlelase است.  لیزرهای دایود: این لیزرها نیز با طول موج 810 نانومتر از دیگر لیزرهای مورد استفاده در از بین بردن موهای زائد هستند. از انواع معروفشان Vectus است که این لیزر هم متعلق به شرکت Palomar امریکا است.

طراحی و سئو توسط گروه هفت ایرانیان