درمان جراحی ویتیلیگو (لک و پیس)

درمان ویتیلیگو و لک و پیس - دکتر فشارکی

پيوند سلولهاى رنگدانه ساز يكى از روشهاى درمانى درويتيليگوهاى تثبيت شده در بيماران بالاى ١٢ساله است.در اين روش ابتدا بيمار بايد انتخاب شود .بيمارانى كه به درمان داروئى پاسخ نداده اند،كمتر از ٣٠درصد كل بدنشان گرفتار است،بيمار زمينه اى ندارند،آزمايشهاى آنها بدون مشكل باشد،مناسب براى انجام اين روش هستند.

درمان جراحی ویتیلیگو (لک و پیس)

اين عمل با بى حسى موضعى انجام مى شود و از شروع تا خاتمه حدود ٢ساعت طول مى كشد .سلولهاى رنگدانه ساز از سطح خارجي ران برداشته مى شوند و پس از آماده سازى كه حدود يك ساعت طول مى كشد،به محل لك سفيد منتقل مى شود.محل لك سفيد قبل از انتقال سلولهاى رنگدانه ساز با كمك ليزر ياروشهاى ديگرسائيده مى شود و سپس سلولها روى آن ريخته و پانسمان انجام مى شود.پس از يك هفته پانسمان توسط پزشك برداشته مى شود و بيمار منتظر بازگشت رنگ پوست در محلهاى داراى لك سفيد مى شود.در حدود ٤ماه بعد نتايج اين درمان بررسى مى شود

 

Tags