تفاوت لیپوساکشن به روش دستی و لیپوماتیک

تفاوت لیپوساکشن به روش دستی و لیپوماتیک

تفاوت لیپوساکشن به روش دستی و لیپوماتیک


لیپوماتیک با دستگاههای موجود دیگر در بازار فرقی ندارد . از انواع آن دستاههای موجود  میتوان به لیپوست اشاره کرد که با الکتریسته کار میکند و لیپوماتیک که با باد کار میکند یعنی نیروی محرکه آن باد است و بادی جت نیز وجود دارد که با فشار سرم کار میکند و دستگاههای دیگر که به التراساند و ماورای صوت کار میکنند مانند الترا زد.


در مقابل آنها دستگاه لیپوساکشن دستی را داریم که وسیله مربوطه توسط پزشک گرفته میشود و به صورت حرکات رفت و برگشتی چربی رو نرم میکند تا بتوان به بیرون کشید. در نتیجه در این حالت ممکن است ناهمواری بیشتر شود ولی با دستگاه از جمله لیپوماتیک  و لیپوست آن موضعی که کار میشود صافتر و سرعت عمل نیز بیشتر میشود

 

Tags