آدرس مطب پاسداران

تهران - پاسداران بین گلستان 2 و 3 - ساختمان امیر- طبقه 5 - واحد 20

تلفن: 22782167

dr.rezajf

dr.rezajf

زمان حضور در مطب

ساعت کار دکتر فشارکی در مطب پاسداران روزهای فرد از ساعت 12 الی 20 (با وقت قبلی)

یکشنبه

20:00 - 12:00

سه شنبه

20:00 - 12:00

پنجشنبه

20:00 - 12:00